#1_Nhấp nháy LED

Nhấp nháy LED

Nhấp nháy LED là bài thực hành đầu tiên trong “STM32 cơ bản”, với thư viện HAL. Bài viết sử dụng HAL_GPIO và HAL_Delay, dùng kit STM32F411 Discovery.


Cùng xem bài viết bên dưới.

Nội dung và User Manual | Nhấp nháy LED

  • Trong kit STM32F411 có sẵn nút nhấn tại chân PA0, và 4 LED tại các chân PD12 -> PD15. User manual (hướng dẫn sử dụng) sẽ giúp chúng ta tìm được các thông tin này. Ta sẽ sử dụng nút nhấn và LED có sẵn này trong suốt chuyên mục “STM32 cơ bản”.
  • Tiếp theo là định hướng việc sẽ làm khi thực hành bài đầu tiên. Phần mềm sử dụng là STM32cubeIDE, nếu chưa cài đặt các bạn xem video hướng dẫn tại đây
Sơ đồ khái quát (Click to zoom)

Thực hành HAL_GPIO và HAL_Delay

Cấu hình chân 

Đầu tiên là cấu hình chân, chọn dao động ngoài và chọn mạch nạp.

Khi cấu hình I/O chú ý GPIO_Input và GPIO_Output, dao động ngoại là thạch anh sẽ chính xác hơn so với dao động nội. Mạch nạp ta sử dụng là ST-LINK, do đó chọn Serial Wire ở phần SYS.

Điểm hay ho của STM32cubeIDE là ta sẽ định hình trước sẽ sử dụng những chân gì, sau đó khởi tạo chân rồi mới tạo code và lập trình.

Khởi tạo code và thư viện HAL_GPIO.c

Sau khi cấu hình chân xong ta tiến hành khởi tạo code. Sau đó vào stm32f4xx_HAL_GPIO.c để tìm các hàm sẽ sử dụng.

Phần cứng và code trong bài viết

Bài viết “Nhấp nháy LED” sử dụng phần cứng duy nhất là kit STM32f411 Discovery với 4 LED có sẵn trên kit. phần mềm sử dụng là stm32cubeIDE.


Là chuyên mục cơ bản do đó các bài viết trong “STM32 cơ bản” sẽ sử dụng rất ít phần cứng, tập trung vào các hàm thường dùng trong thư viện HAL.

Các bài viết khác trong “STM32 cơ bản“.

Các chuyên mục khác:

Bạn có thắc mắc gì trong bài viết không?

Đánh giá và để lại bình luận bên dưới nhá.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *