|

Điện trở phụ thuộc | Ý nghĩa của điện trở – Phần 3/3

Điện trở phụ thuộc

Điện trở phụ thuộc là một dạng điện trở có giá trị thay đổi tùy thuộc vào một yếu tố bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ hoặc điện áp. Bài viết này sẽ trình bày về các loại điện trở phụ thuộc thường gặp như quang trở, điện trở nhiệt, tụ chống sét,…

Phân loại điện trở

Nhắc lại kiến thức cũ. Điện trở có thể được phân loại thành ba loại chính: điện trở cố định, biến trở và điện trở phụ thuộc (dependent resistor).

Điện trở phụ thuộc
Phân loại điện trở

Dưới đây là mô tả ngắn về mỗi loại điện trở:

  1. Điện trở cố định: Đây là loại điện trở có giá trị điện trở cố định và không thay đổi.
  2. Biến trở: Biến trở là loại điện trở có thể điều chỉnh giá trị điện trở của nó.
  3. Điện trở phụ thuộc: Điện trở phụ thuộc (dependent resistor) là loại điện trở có giá trị điện trở thay đổi theo sự thay đổi của một yếu tố ngoại vi như điện áp, nhiệt độ hoặc ánh sáng. Giá trị điện trở của nó được điều chỉnh một cách tự động theo yếu tố môi trường. Điện trở phụ thuộc thường được sử dụng trong các ứng dụng như cảm biến và điều khiển tự động.

Sự phân loại này giúp chúng ta chọn và sử dụng điện trở phù hợp cho các mục đích cụ thể trong mạch điện và các ứng dụng điện tử.

Trong phần 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về loại điện trở tiếp theo – Điện trở phụ thuộc (Dependent resistor).

Điện trở phụ thuộc (Dependent resistor)

Khái niệm điện trở phụ thuộc

Điện trở phụ thuộc là một loại linh kiện điện tử có giá trị điện trở thay đổi tùy thuộc vào một yếu tố bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ hoặc điện áp. Loại điện trở này cho phép đo lường và kiểm soát các thông số và điều kiện môi trường trong mạch điện và các ứng dụng điện tử khác.

Điện trở phụ thuộc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba loại điện trở phụ thuộc phổ biến:

  • Quang trở – LDR (Light Dependent Resistor)
  • Điện trở nhiệt – NTC (Negative Temperature Coefficient) và PTC (Positive Temperature Coefficient)
  • Tụ chống sét – Varistor – VDR (Voltage Dependent Resistor).

Quang trở – LDR (Light Dependent Resistor)

LDR, hay còn được gọi là photocell, là một loại điện trở phụ thuộc ánh sáng. Giá trị điện trở của LDR thay đổi theo mức độ ánh sáng mà nó nhận được.

Ký hiệu Quang trở

Khi ánh sáng chiếu vào LDR, giá trị điện trở giảm và khi không có ánh sáng, giá trị điện trở tăng. Điều này cho phép LDR được sử dụng trong các ứng dụng như cảm biến ánh sáng tự động, đèn xung quanh và điều khiển ánh sáng tự động trong các thiết bị điện tử.

Hình ảnh thực tế của quang trở

Dưới đây là video mô tả quá trình thay đổi giá trị điện trở của LDR và mô hình của LDR trong mạch điện.

Điện trở nhiệt (Temperature Coefficient)

Điện trở nhiệt hệ số âm – NTC (Negative Temperature Coefficient)

NTC là một loại điện trở phụ thuộc nhiệt độ. Giá trị điện trở của NTC giảm khi nhiệt độ tăng và tăng khi nhiệt độ giảm. Điều này là do các vật liệu bên trong NTC có hệ số nhiệt âm.

Ký hiệu của Điện trở nhiệt hệ số âm

NTC được sử dụng trong các ứng dụng đo và kiểm soát nhiệt độ như điều khiển nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ, bảo vệ quá nhiệt và điều khiển độ ẩm.

Hình dạng điện trở nhiệt NTC trong thực tế

Dưới đây là video mô tả quá trình thay đổi giá trị điện trở của NTC và mô hình của NTC trong mạch điện.

Điện trở nhiệt hệ số dương – PTC (Positive Temperature Coefficient)

PTC là một loại điện trở phụ thuộc nhiệt độ khác. Tuy nhiên, PTC có hệ số nhiệt dương, có nghĩa là giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng và giảm khi nhiệt độ giảm.

Ký hiệu của Điện trở nhiệt hệ số dương

PTC thường được sử dụng trong các ứng dụng như cảm biến nhiệt độ tự động, bảo vệ quá nhiệt và điều khiển nhiệt độ.

Hình dạng điện trở nhiệt PTC trong thực tế

Dưới đây là video mô tả quá trình thay đổi giá trị điện trở của PTC và mô hình của PTC trong mạch điện.

Tụ chống sét – Varisor – VDR (Voltage Dependent Resistor)

VDR là một loại điện trở phụ thuộc điện áp. Giá trị điện trở của VDR thay đổi tùy thuộc vào điện áp áp dụng lên nó. Khi điện áp tăng, giá trị điện trở của VDR giảm và ngược lại.

Ký hiệu của Varistor (Tụ chống sét)

VDR được sử dụng như một phần mạch bảo vệ, giới hạn và ổn định điện áp trong các ứng dụng như bảo vệ quá áp, điều chỉnh điện áp và chống nhiễu điện.

Hình dạng thực tế của Varistor (Tụ chống sét)

Dưới đây là video mô tả quá trình thay đổi giá trị điện trở của VDR và mô hình của VDR trong mạch điện.

Tổng kết

Nhờ vào tính chất phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, các loại điện trở phụ thuộc (dependent resistor) đóng vai trò quan trọng trong việc đo, kiểm soát và điều chỉnh các thông số môi trường trong các mạch điện và ứng dụng điện tử.

Sự linh hoạt và đa dạng của điện trở phụ thuộc đã tạo ra nhiều tiện ích và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ điện tử.

Chuyên mục Linh kiện điện tử

Mời bạn đọc tìm hiểu Kiến thức Công nghệ:

Nguồn hình ảnh: Electrical Electronics Application

Đánh giá bài viết!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *